Ford Miracles - mini-krowa, najlepszy przyjaciel człowieka [BE]