• Depozyty bankowe to jedna z najbezpieczniejszych przystanii dla naszych oszczędności. Ciekawą alternatywą są jednak Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe, które oferują często lepsze warunki niż banki.

    Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe, zwane również uniami lub spółdzielniami kredytowymi, pełnią coraz istotniejszą rolę w życiu gospodarczym wielu krajów. Są to instytucje finansowe, które działają niezarobkowo, a ich podstawową funkcją jest świadczenie usług wyłącznie w obrębie swoich członków w postaci oferowania oprocentowanych depozytów, jak i udzielania kredytów. Obecnie zrzeszają one w Polsce 2,6 miliona członków, a na całym świecie w stu krajach niespełna 188 milionów osób. W skali globalnej liczba unii kredytowych od 2000 do 2010 roku wzrosła o 45,0%, a liczba członków o 73,6%.