• Gdzie ulokować pieniądze, aby przynosiły zysk? Lokata czy rachunek oszczędnościowy?

    Dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość i rosnąca złożoność połączona z ograniczonymi zasobami czasu stawiają nas, oszczędzających, w trudnej sytuacji. Oferty kont bankowych, rachunków oszczędnościowych i lokat są na szczęście często monitorowane przez dedykowane finansom osobistym serwisy.